Ana Sayfa


İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumumuz; Bornova ‘da 7 hekimimiz 2 Ebe , 4 Hemşire , 2 Acil Tıp Teknikeri ,3 idari personelimiz ile hizmet vermektedir. Toplumumuzun sağlık bilincinin artmasına katkıda bulunan ve sağlık konusunda vatandaşımızı ilk karşılayan Aile Sağlığı Merkezimiz, poliklinik  odaları, aşı odası, enjeksiyon odası, acil müdahale odası, laboratuvarı ve kolay ulaşılabilen konumu ile entegre bir sağlık tesisinin ilimizdeki ve  ülkemizdeki emsal alınabilecek sağlık merkezlerindendir.

Aile hekimliği uygulaması ile; sağlık grup başkanlığı, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, verem savaş dispanseri, kurum hekimliği, sağlık merkezi gibi birçok kurum tarafından verilen ve dağınık bir yapı gösteren birinci basamak sağlık hizmetleri daha sade bir örgütlenmeye kavuşturularak, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezi tarafından hizmet verilmesi sağlanmıştır. Aile hekimliği uygulamasında, kişilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aile hekimlerine kaydolması zorunludur. Kişiler aile hekimlerini, bulundukları bölge içinde kalmak şartı ile 3 ayda bir serbestçe değiştirme hakkına sahiptirler. Özel tercihi olmayan kişi İl Sağlık Müdürlüğünce listesinde en az kişi kaydı olan aile hekiminin listesine eklenir. Bir başka ilçeye taşınan kişi, o ilçedeki bir aile hekimine kayıt olur. Birey, aile hekimini ideal olarak bölgesinde çalışan hekimlerden seçer. Koşulların elvermesi ölçüsünde bu özgürlük kısıtlanmaz.

Bilgiler